Home > trang thông báo > nội dung thông báo
facebook twitter

Notice nội dung thông báo

  • Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam sẽ thông báo nội dung cho các bạn.
[2022년 성남시에서떠나는세계여행 다문화강사 추가 채용 공고(긴급)]
제목 [2022년 성남시에서떠나는세계여행 다문화강사 추가 채용 공고(긴급)]
작성자 관리자(김혜정) 작성일 2022-09-27 조회수 230
첨부파일 성남시에서 떠나는 세계여행 강사 추가채용(긴급) 공고문.jpg
지원신청서.hwp
성남시에서 떠나는 세계여행 강사 추가채용(긴급) 공고문.jpg

[2022년 성남시에서떠나는세계여행 다문화강사 추가 채용 공고(긴급)]

2022년 성남시에서떠나는세계여행 강사를 채용합니다.
많은 관심과 지원 부탁드립니다!!

1. 채용분야 및 인원
가. 채용부서 : 외국인복지센터지원사업
나. 채용분야 : 성남시에서떠나는세계여행 강사
다. 채용인원 : 00명
라. 담당 직무분야 : 다문화강사
※ 성남시에서떠나는세계여행이란? : 아동을 대상으로 하는 외국인 인식개선 프로그램

2. 시험방법
가. 1차 서류전형
나. 2차 면접시험(서류전형 합격자에 한함)

3. 자격요건
가. 지방공무원법 제31조의 결격사유에 해당되지 아니하고, 기타법령에 의하여 응시자격이 정지되지 아니한자.
나. 모국어 및 한국어에 능통한 외국인주민
다. 자국의 문화를 자신 있게 이야기 할 수 있는 자
라. 다문화강사 유경험자 및 교육 수료자 우대
마. 성남시 거주자 우대

4. 시험시행일정
가. 면접시험일정 : 서류 합격자에 한하여 개별 통보
나. 면접장소 : 성남시외국인주민복지지원센터
다. 합격자 발표 : 면접 합격자에 한하여 개별 통보
라. 합격자 근무일 : 합격자와 논의 후 결정

5. 원서접수
가. 접수기간 : 2022.9.27.(화) ~ 10.04.(화) (7일간)
나. 접수방법 : 이메일(smsc7070@naver.com) 접수

6. 제출서류
가. 지원신청서, 이력서, 자기소개서 (센터소정양식 사용)
나. 개인정보수집이용동의서 1부.(서명필수)
다. 기타 자격 관련 서류
※ 최근 6개월 이내 촬영한 탈모상반신 사진(3.5x4.5cm) 1매 부착
※ 최종 합격 시에는 주민등록등본 또는 외국인등록사실증명서 제출

7. 기타사항
가. 강사급여 : 시급 30,000원(수업당 2시간 소요)
※ 정기적인 수업이 아님 / 대부분 평일 오전에 진행됨
나. 2022년 총 20회 진행 예정
다. 수업시간 외 사전준비 및 사후정리, 회의시간 있음.
라. 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하며 제출된 서류의 내용이 부적격하거나 허위로 판명된 경우, 해당자에 대하여 합격 후에도 이를 취소할 수 있음.
마. 반드시 직접 연락가능 한 연락처를 기입할 것
바. 자세한 사항은 성남시외국인주민복지지원센터로 문의바랍니다. ☎ 오세현사회복지사 070-7712-7739

※ 상기내용은 기관 사정에 의해 변경될 수 있음.
버튼

수정 삭제 답변하기