Home > giới thiệu kinh doanh > văn hóa
facebook twitter

Projects văn hóa

mục đích công việc

 • Thông qua hoạt động của cộng đồng mà lao động nước ngoài và người dân nước ngoài cư trú đã duy trì được cuộc sống sinh hoạt khỏe mạnh hơn tại hàn quốc.
 • Hoạt tính hóa việc cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa củangười dân trong khu vực, lao động nước ngoài và người nước ngoài cư trú. Lao động nước ngoài và người nứớc ngoài cư trú có chỗ đứng một cách tự nhiên hơn trong xã hội.

đối tượng công viêc

 • Lao động nước ngoài và người nước ngoài cư trú.
 • Hoạt động văn hóa thể dục thể thao của cộng đồng lao động nước ngoài sẽ được người dân trong khu vực cùng tham gia.

kết quả dự kiến

 • Kế hoặch đồng nhất họat động văn hóa thể dục thể thao của lao động nước ngoài và người nước ngoài cư trú đã góp phần đồng cảm hóa giữa người dân trong khu vực và lao động nước ngoài, người nước ngoài cư trú.

Nội dung công việc

 • Lễ hội đăng trên khắp trái đất( Lễ hội kỷ niệm một ngày của người dân trên thể giới)
  • Qua một năm ,thông qua việc học của các chương trình phúc lợi hỗ trợ người nước ngoài ở Seongnam .
 • Lê hội cuối năm cuả người nứơc ngoài
  • với việc phát biểu thành tích trước người dân seongnam và lao động nứoc ngoài thì lễ hội cuối năm cũng đựoc tổ chức cùng với sự tham gia của lao động nước ngoài các nước và thông qua lễ hội đã trở nên hợp nhất thành một.
 • của việc lập cafe
  • Mục đích : Là trang cung cấp các thông tin và là nơi giao lưu gặp gỡ dành cho lao động nươc ngoài và người nước ngoài cư trú.
  • Nội dung: Cho thuê Sách, bao gồm cả giải khát và bánh kẹo..
 • Cung cấp thông tin hữu ích
  • Đây là ngành kinh doanh an toàn và cần thiết đối với lao động nước ngoài và người nước ngoài cư trú, chính sách xuất nhập cảnh , và cung cấp thông tin .
 • Thúc đẩy cộng đồng thông qua việc quảng bá của đất nước
  • đất nước thông qua trung tâm điều hành một trang web Internet để thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động trong cộng đồng,lao động nước ngoài và khuyến khích người nước ngoài có thể tham gia vào cộng đồng này