Home > tư vấn > giới thiệu kinh doanh tu vấn
facebook twitter

Consultation giới thiệu kinh doanh tu vấn

  • Người dân nước ngoài phải đối mặt với vấn đè tiền lương,tai nạn lao động, thay đổi nơi làm việc,xuất nhập cảnh,điều trị,vv..thích ứng sinh hoạt tại hàn quốc và thông qua tư vấn liên quan đến người nước ngoài hỗ trợ sự hình thành của một môi trường sống ổn định.

Nội dung việc tư vấn

Nội dung việc tư vấn
loại nội dung
Tư vấn lao động nợ tiền lương,tiền nghỉ việc,tai nạn công nghiệp,chuyển nơi làm việc,điều kiện lao động, vv..
Xuất nhập cảnh chứng minh thư người nước ngoài,gia hạn cư trú,thay đổi cư trú,nhập quốc tịch.
Điều trị giới thiệu bệnh viện , khám bệnh miễn phí, khám sức khỏe, vv..
Tư vấn bảo hiểm bảo hiểm y tế, bảo hiểm hồi hương,bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh,bảo hiểm gây thương tích, vv..
Hình sự bạo hành,gây thương tích,hiếp dâm,tai nan giao thông,vv..
Cung cấp thông tin cung cấp, cuộc sống luật pháp và thông tin thường ngày

Ngôn ngữ có thể tư vấn

  • tiếng trung , tiếng philipin, tiếng anh , tiếng việt