Home > Nơi Tham gia > hướng dẫn tài trợ
facebook twitter

Involvement hướng dẫn tài trợ

 • Các bạn đăng ký hội viên với bàn tay bé nhỏ lao động nước ngoài và người dân với cảm ứng nồng nhiệt để cho trung tâm phát triển là một sức mạnh tuyệt vời.
  Với sự tin tưởng cuả các nhà tài trợ chúng tôi se cố gắng hơn nữa.

các loại tài trợ

 • tài trợ thường xuyên
  • Sau khi một số tiền nhất định của thoả thuận tài trợ thường xuyên, dịch vụ chuyển CMS thông qua rút tiền từ các tài khoản cho mỗi nhà tài trợ hàng tháng
  • Hướng dẫn tài khoản hỗ trợ CMS
   Shinhyup : 131-016-389467 nhà thờ nhân dân (Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam)
   kookmin : 213601-04-144882 nhà thờ nhân dân (Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam)
   nonghyup : 483034-56-176967 nhà thờ nhân dân (Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam)
 • Hàng tài trợ
  • Cho người lao động nước ngoài và dành cho người nước ngoài hàng gia dụng khác nhau, thực phẩm, quần áo và hỗ trợ nhiều loại hàng hóa đa dạng khác
 • Các sự kiện và chương trình tài trợ
  • Trung tâm lao động nước ngoài và người nước ngoài hoặc hàng hóa có liên quan đến số tiền cần thiết để hỗ trợ sự kiện