Home > giới thiệu kinh doanh > phát triển năng lực nghề nghiệp
facebook twitter

Projects phát triển năng lực nghề nghiệp

mục đích công việc

 • Các dự án phát triển nghề nghiệp cho người lao động nước ngoài và người nước ngoài như là một phần của doanh nghiệp cho đầu bếp kinh tế độc lập, máy tính, bằng lái xe, đào tạo thợ pha cà phê thông qua các khóa học như các chương trình hỗ trợ để giúp người nước ngoài, các hoạt động lao động, giải quyết của họ được sử dụng để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế
 • Đối với lao động nhập cư trở về nhà sau khi công việc để cho phép kinh tế tự chủ, kinh tế và giáo dục sẽ khuyến khích sự trở lại sẽ được tiến hành

Nội dung công việc

 • Lớp nấu ăn,lớp máy tính, lớp hoc lái xe,lớp pha cafe, lớp quản lý lớp học máy tính Cơ khí chế tạo

1. Lớp học nấu ăn

 • Mục đích: sở thích → cấp giấy chứng nhận trình độ chuyên môn → cảm ứng, đa văn hóa nhà hàng doanh nghiệp xã hội
 • Đối tượng
  • đối tượng :lao động nước ngoài và người nước ngoài
  • Thời gian: tất cả năm 2014
  • 장 소 : 센터 요리실
  • 사업내용 : 자격증반, 취미반 2개반
 • Kế hoạch chi tiết : Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại (031-754-7070)
 • hiệu quả mong đợi
  • Lớp học nấu ăn cho người nước ngoài và người nước ngoài tại Hàn Quốc văn hóa ẩm thực thông qua các đầu bếp thực phẩm đủ điều kiện của kinh nghiệm và hoạt động chuyên nghiệp để giúp giải quyết các quá trình đủ điều kiện đầu bếp chuyên nghiệp nấu hỗ trợ chức năng

2. Lớp máy tính

 • Mục tiêu: tìm hiểu cơ bản máy tính, trình độ bằng máy tính, hoạt động việc làm và hỗ trợ trở lại
 • Đối tượng
  • đối tượng :lao động nước ngoài và người nước ngoài
  • Thời gian: tất cả năm 2014
  • Địa điểm : phòng học máy tính
  • Nội dung công việc : Tuần Lớp so cấp(tuần 1buổi),lớp trung cấp( tuần 2buoi) cuối tuần , lớp sơ cấp và trung cấp
 • Kế hoạch chi tiết : Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại (031-754-7070)
 • hiệu quả mong đợi
  • Kinh doanh máy tính giáo dục cho người lao động nước ngoài và người nước ngoài theo học các chức năng máy tính để giúp giải quyết các hoạt động chuyên môn, các cư dân nước ngoài sinh sống trong thời đại thông tin, đáp ứng các nền văn hóa khác nhau để giúp mở rộng zoom
  • Thiết lập các lớp học trong tuần và cuối tuần các khóa học cho người lao động để hoạt động và đáp ứng thời đại thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày, và thậm chí sử dụng để trang bị cho các điều kiện cần thiết cho các hoạt động kinh tế

3. Lớp học lái xe

 • Mục đích : lớp trắc nghiệm,lớp thực tế→thực hành,d chuyển trên đường
 • Đối tượng
  • đối tượng :lao động nước ngoài và người nước ngoài
  • Thời gian: tất cả năm 2014
  • Địa điểm : trung tâm phòng nghe giảng và trương học lái xe seongnam
  • Nội dung công việc : Lớp học lái xe
 • Kế hoạch chi tiết : Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại (031-754-7070)
 • hiệu quả mong đợi
  • Sau khi vượt qua bài kiểm tra viết thông qua một tập hợp tác các lớp học chuyên lái xe hoạt động kinh tế thông qua các mục đích hoạt động khóa thực tế của trường và như giấy phép lái xe
  • Các lớp học lái xe là người nước ngoài và người nước ngoài theo học các hoạt động của hoạt động nghiệp vụ và chức năng để tạo điều kiện tiếp cận với cuộc sống

4. Lớp học pha chế cafe

 • Đối tượng
  • đối tượng :lao động nước ngoài và người nước ngoài
  • Thời gian: tất cả năm 2014
  • Địa điểm : trung tâm sách café
  • Nội dung công việc : lớp học pha café
 • Kế hoạch chi tiết : Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại (031-754-7070)
 • hiệu quả mong đợi
  • qua chương trình lớp cá nhân chuyên pha chế café ,hoạt động nghành nghề khu vực tăng cao, tương lai của hoạt động trung tâm Sách Cafe cho mục đích sử dụng nguồn nhân lực

5. Lớp học Cơ khí chế tạo máy tính

 • Đối tượng
  • đối tượng :lao động nước ngoài và người nước ngoài
  • Thời gian: tất cả năm 2014
  • Địa điểm: phòng máy tính
  • Nội dung kinh doanh: Cơ khí chế tạo máy tính Chứng nhận Đào tạo
 • Kế hoạch chi tiết : Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi qua điện thoại (031-754-7070)
 • hiệu quả mong đợi
  • Hoạt động của mỗi kỹ năng kinh doanh và cá nhân phần mềm để cho phép bảo trì máy tính và đào tạo cho các công ty như là một phòng máy tính hoặc mạng và bảo trì máy tính công ty cho công việc như mong đợi.