Home > Giới thiệu về trung tâm > mở đầu
facebook twitter

About us mở đầu

Xin hoan nghênh chào đón tất cả các bạn đã ghé qua trang điện tử của trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam

10 triệu người trên thế giới đang chuyển sang các nước khác trong thời đại năm nay của toàn cầu hóa.

Hàn Quốc hiện có khoảng 1,4 triệu người sống ở nước ngoài Hàn Quốc, Bắc và Nam được hơn 10% dân số đang sống ở nước ngoTrong nước / nước ngoài chia ra mỗi khác "ranh giới khác không còn là một thế giới vô nghĩa đang đến.

seongnam là một thành phố được thành lập 40 năm nhằm tạo
điều kiện cho người nước ngoài có quyền để cải thiện
phúc lợi, Trung tâm Hỗ trợ cho nước ngoài cư trú
phúc lợi thành lập với các dịch vụ tư vấn, giáo dục,
chương trình văn hóa ,..vân.. vân.. Seongnam
đã có hơn 28.000 người nước ngoài hiện tại đang
sinh sống.

Trung tâm chúng tôi với hy vọng những qúy vị tìm đên
đây luôn được bảo hộ trong vai trò vừa là ngừơi phụ
tráchvừa là ngừời giúp đỡ . Trung tâm chúng tôi nghĩ
'tất cả chúng ta đêu là người dân' luôn dang tay hứớng
tới cùng với người dân nước ngoài và bằng cả tấm lòng.

Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam