Home > giới thiệu kinh doanh > giáo dục
facebook twitter

Projects giáo dục

thông tin tuyển dụng

 • Khai giảng học kỳ 1 : chủ nhật 3giờ chiều 23-02-2014 / bế giảng vào chủ nhật 29-06-2014
 • Khai giảng học kỳ 2 : chủ nhật 24-08-2014 / bế giảng vào chủ nhật 14-12-2014
 • địa điểm : Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam
 • Đối tượng : Lao động nước ngoài và người nước ngoài
 • Thời gian tuyển dụng : tuyển dụng thường xuyên
 • hỏi : 031-754-7070, 031-754-7400

chương trình

 • của sự đồng cảm
  • Cuộc họp : mỗi tuần 1 lần luyện tập gặp mặt.Diễn kịch bế giảng ngày 14 tháng 12
  • Đối tượng : người nước ngoài , người lớn trong nước
 • Không gian ghi các hình ảnh gặp mặt
  • Cuộc họp : mọi tuần của tháng 9 là 1 lần gặp mặt. Biêủ dĩên dự định vào ngày lê bê giảng 14 tháng 12
  • Đối tượng : người nước ngoài, học sinh tiểu học,trung học,phổ thong trong nước .
 • chương trình chủ yếu
  • Lớp học tiếng hàn (bài giảng,đến nhà dạy học)
  • lớp dạy yoga cho phụ sản
  • lớp máy tính
  • lớp dạy nấu ăn
  • lớp học lái xe
  • lớp học pha ca phê(xem lịch trình)
 • tìm đường tới lớp tiếng hàn
  • Đối tượng : đối tượng kinh doanh cần học tiếng hàn (5ngườii trở lên)
  • giảng viên : trình độ giảng viên có bằng tiếng hàn

Lịch trình đào tạo

doaw phần mền PDF về học.