Home > Giới thiệu về trung tâm > đường đến trung tâm
facebook twitter

About us đường đến trung tâm

Địa chỉ : plaza 3024 Sujin dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
(số điện thoại : 031-754-7070, 031-729-3079 / Fax : 031-757-7071)

Tàu điện ngầm

  • Bundang : Taepyeongno ra cửa số 4/ đikhoảng 3phut

sử dụng xe bus

  • Đi qua seoul : số 5,199,116,302,32,70,30-1,30 đi khoảng 8 phút
  • Đi qua tòa thị chính seongnam : 4419, 303, 2-1, 330, 2, 240, 200 đi khoảng 7 phút
  • Đi qua bundang : 220, 116, 2,17, 2-1 đi khoảng 5 phút

Sử dụng xe cá nhân

  • Ở seongnam IC tới đường moran đi khoảng 6 phút