Home > My page > Гадаад хэлний орчуулгын гарын авлага
facebook twitter

My Page Гадаад хэлний орчуулгын гарын авлага

  1. 01 http://www.google.com/chrome холбоосоор холбогдож, Монгол веб браузерыг комьпютертоо суулгана.(Дараах зурган тайлбарыг үзнэ үү) 1번 참고사진
  2. 02 Веб браузерыг ачаалсны дараа Here Click–г даран орчуулга бүхий сайт руу шилжинэ.
  3. 03 Arrival(мэдээлэл хүлээн авах)-хэсгээс хэлээ сонгоно. (Дараах зурган тайлбарыг үзнэ үү) 3번 참고사진
  1. 01 http://www.google.com/chrome холбоосоор холбогдож, Монгол веб браузерыг комьпютертоо суулгана.(Дараах зурган тайлбарыг үзнэ үү) 1번 참고사진
  2. 02 Веб браузерыг ачаалан СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн Төвийн сайт (http://www.snmc.or.kr) –д холбогдоно.
  3. 03 Сайтад холбогдсоны дараа хулганын баруун товчлуурыг даран, нээгдсэн харилцах цонхноос комьпютерийн гарны хэлбэр бүхий "Т" товчийг дарахад сайт Монгол хэл рүү орчуулагдана. (Дараах зурган тайлбарыг үзнэ үү) 3번 참고사진