Home > Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр > Эрүүл мэнд
facebook twitter

Projects Эрүүл мэнд

  • Манай төв гадаад иргэдэд зориулсан үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн үйлчилгээ явуулдаг. Үзлэгийг сар бүрийн хоёр дах, дөрөв дэх, тав дах долоо хоногийн ням гариг бүрт 14 - 17 цагийн хооронд явуулж байна.

Эрүүл мэндийн үзлэгийн зорилго

  • Манай энэ үйлчилгээ нь эмчилгээний зардал болон хэлний бэрхшээлээс үүдэн эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа гадаад иргэдэд үнэ төлбөргүйгээр эрүүл мэндийн үзлэг, эмчилгээнд хамрагдах боломжийг олгох зорилго бүхий юм. Түүнчлэн мэргэжлийн өвчинд өртсөн болон үйлдвэрлэлийн осолд орсон ажилчдад мэргэжлийн эмч нэр үзлэг, эмчилгээ хийж, өвчин, ослоос урдьчилан сэргийлэх сургалт явуулж байна.

Үзлэгийн төрөл

  • Шүдний тасаг, Дотрын тасаг, Мэс заслын тасаг, Эмэгтэйчүүдийн тасаг, Арьсны өвчин судлалын тасаг, Чих хамар хоолойн тасаг, Сэтгэл мэдрэл, Ардын эмнэлэг

Ажлын хуваарь

  • Долоо хоног бүрийн Ням гаригт 14:30 - 16:40(Сар бүрийн нэг дэх долоо хоногт амарна.)