Home > Танилцуулга > Байгууллагын бүтэц
facebook twitter

About us Байгууллагын бүтэц

 1. СонНам хот
  1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл
   1. Төвийн гүйцэтгэх захирал
   2. Хэлтсийн дарга
    • Болвсрол
     • Солонгос хэлний сургалт
     • Комьпютерийн сургалт
     • соёлын үйлчилгээ
     • мэргэжил сургалтын төв
    • Зөвлөгөө
     • Зөвлөгөө
     • Ажилд ороход туслах
     • Гадаад иргэдийг орон нутгийн нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцуулах
    • Халамж
     • Гадаад болон солонгос иргэд хооронд харилцан эерэг ойлголтыг дэлгэрүүлэх
     • Эрүүл мэнд
     • Хандив цуглуулах/зарцуулах, Судалгаа
     • эрдэм шинжилгээ
     • Зар сурталчилгаа
    • Ерөнхий үйл ажиллагаа
     • Удирдлага санхүү
     • Байр хариуцсан хэлтэс
     • Сайн дурын ажилчдын хяналтын хэлтэс
 2. ЖүМин цуглаан