Home > Танилцуулга개 > Байгууллагын намтар
facebook twitter

About us Байгууллагын намтар

 1. 2013.08.11

  СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн Төвийн анхны нээлтийн ажиллагаа

 2. 2013.07.26

  ХуаҮ компанитай хамтран ажиллах хэлэлцээр байгуулсан

 3. 2013.07

  Зөвлөгөө өгөх төв, Солонгос хэлний сургалтын төв, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Гадаад болон Солонгос иргэд хооронд харилцан эерэг ойлголтыг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр, Эрүүл мэндийн үйчилгээ хөтөлбөр

 4. 2013.07

  СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаа

 5. 2013.04

  СонНам хотын итгэмжлэгдсэн байгууллагаар тодорч, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан

 6. 2013.03

  СонНам хотын итгэмжлэгдсэн байгууллагаар тодорч "СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн Төв"-ийн үйл ажиллагааг эхэлсэн

 7. 2009.07

  "СонНам Гадаад Иргэдийн Төв"-ийн ашгийн бус үйл байгууллагын тухай тогтоол батлагдсан

 8. 1994.04 ~ 2013.06

  Зөвлөгөө, Солонгос хэлний сургалт, үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн үйлчилгээ, БНСУ-ын соёлтой танилцах хөтөлбөр зохион байгуулж эхэлсэн

 9. 1994.04

  БНСУ-ын Христчдийн Холбооны гишүүн ЖүМин цуглаанаас "СонНам Гадаад Ажилчдын Гэр" байгуулсан