Home > Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр > Мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэл
facebook twitter

Projects Мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэл

Хөтөлбөрийн зорилго

 • Манай төв дэх мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаа нь БНСУ-д ажиллаж амьдарч буй гадаад иргэдийн эдийн засгийн чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Түүнчлэн хоол, комьпютер, жолоо, Baristaгийн сургалтаар дамжуулан гадаад иргэд өөрт тохирсон шинэ ажлын байртай болж, хувийн эдийн засгийн чадвараа тогтворжуулахад туслана.
 • Гадаад ажилчид эх нутагтаа буцаж очоод өөрийн гэсэн ажил, мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэхад хувь нэмэр оруулах давхар зорилготой.

Явуулж буй сургалтууд

 • Манай төв дээр хоол, Комьпютер, Жолоо, Barista, Комьпютерийн техникч бэлтгэн гаргах сургалтууд явагдаж байна

1. Хоолны дамжаа

 • Ангилал : Сонирхогчдын анги, Сертефикаттай сургалт→Сонирхогчдын ангийг өргөтгөсөн, Сертефикатын шалтгалтанд бэлтгэх анги→Сертефикатын шалгалтны чиглүүлэх сургалт, Олон үндэстний гуанз
 • Хамрагдах хүрээ
  • Хамрагдах хүрээ : БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэн
  • Хөтөлбөрийн хугацаа : 2014 он
  • Хаана : Төвийн хоол сургалтын өрөө
  • Анги : Мэргэжлийн анги, Сонирхогчдын анги
 • Төлөвлөлтийн хэлтэс : Манай төв дээр явагдаж буй сургалтын тухай сонирхсон зүйлээ утсаар лавлана уу (031-754-7070)
 • Хүлээгдэж буй үр дүн
  • Гадаад иргэдэд зориулсан солонгос хоолны соёлтай танилцах хөтөлбөр, тогоочийн сертефикаттай сургалтаар дамжуулан гадаад иргэдийн ажилд орох чадамжийг дээшлүүлнэ.

2. Комьпютерийн сургалт

 • Зорилго : Анхан шатны анги, Сертефикатын шалгалтанд бэлтгэх анги, Ажил хайхад туслах анги, Эх нутагтаа хөдөлмөр эрхлэх чадварыг хөгжүүлэх анги
 • Хамрагдах хүрээ
  • Хамрагдах хүрээ : БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэн
  • Хөтөлбөрийн хугацаа : 2014 он
  • Хаана : Комьпютерийн өрөө
  • Анги : Ажлын өдөр Анхан шатны анги(Долоо хоногт 1 удаа), Дунд шатны анги(Долоо хоногт 2 удаа)
 • Төлөвлөлтийн хэлтэс : Манай төв дээр явагдаж буй сургалтын тухай сонирхсон зүйлээ утсаар лавлана уу (031-754-7070)
 • Хүлээгдэж буй үр дүн
  • Уг сургалтаар дамжуулан гадаад иргэдийн комьпютер эзэмших чадварыг дээшлүүлснээр, тэдний ажилд орох чадамжийг ахиулах, өнөөгийн мэдээлэл технологийн эринд хөл нийлүүлэн алхах чадварыг хөгжүүлэхэд оршино.
  • Гадаадын иргэд комьпютерийн танхимын сургалт хамрагдсанаар, мэдээлэл технологи өндөр хөгжсөн өнөө үед өдөр тутмын ахуй амьдралдаа комьпютерийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд, цаашлаад хувийн чадвараа хөгжүүлэхэд оршино.

3. Жолооны сургалт

 • Анги : Дүрмийн шалгалтанд бэлтгэх анги, Жолооны шалгалтанд бэлтгэх анги → Сургалтын төв доторх жолооны дадлага, Зам дээрх жолооны дадлага
 • Хамрагдах хүрээ
  • Хамрагдах хүрээ : БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэн
  • Хөтөлбөрийн хугацаа : 2014 он
  • Хаана : Төвийн сургалтын танхим, СонНам хотын Жолооны Сургалтын Төв
  • Агуулга : Жолооны үнэмлэх олгох сургалт
 • Төлөвлөлтийн хэлтэс : Манай төв дээр явагдаж буй сургалтын тухай сонирхсон зүйлээ утсаар лавлана уу (031-754-7070)
 • Хүлээгдэж буй үр дүн
  • Дүрмийн шалгалтандаа тэнцсэн суралцагчдыг жолооны курсын жолооны дадлаганд хамруулж, жолооны үнэмлэх авахад нь туслана.
  • БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэд жолоо барих үнэмлэх авахад дэмжинэ.

4. Barista-ийн сургалт

 • Хамрагдах хүрээ
  • Хамрагдах хүрээ : БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэн
  • Хөтөлбөрийн хугацаа : 2014 он
  • Хаана : Төвийн Book Cafe
  • Агуулга : Barista-ийн сургалт
 • Төлөвлөлтийн хэлтэс : Манай төв дээр явагдаж буй сургалтын тухай сонирхсон зүйлээ утсаар лавлана уу (031-754-7070)
 • Хүлээгдэж буй үр дүн
  • Barista-ийн сургалтаар дамжуулан кофены тухай мэргэжлийн ойлголттой болох, ажил хайх салбарын хүрээг нэмэгдүүлэх, төв дотор үйл ажиллагаа явуулж буй Book Cafe-д ирээдүйн сайн дурын ажилтныг бэлтгэх зорилготой.

5. Комьпютерийн техникчийн сургалт

 • Хамрагдах хүрээ
  • Хамрагдах хүрээ : БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэн
  • Хөтөлбөрийн хугацаа : 2014 он
  • Хаана : Комьпютерийн өрөө
  • Агуулга : Комьпютерийн механиикчийн мэргэжлийн үнэмлэх авахад бэлтгэх сургалт
 • Төлөвлөлтийн хэлтэс : Манай төв дээр явагдаж буй сургалтын тухай сонирхсон зүйлээ утсаар лавлана уу (031-754-7070)
 • Хүлээгдэж буй үр дүн
  • SoftWere систем дээр ажиллах, PC засах, шинжлэх, программ суулгах чадварыг эзэмшүүлэх, хувь хүн болон аж ахуйн нэгж байгууллагад комьпютерийн мэргэжилтэн, NetWork сүлжээ хариуцан ажиллах чадварыг дээшлүүлнэ.