Home > Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр > Гадаад иргэд болон Солонгос иргэд хооронд харилцан эерэг ойлголтыг дэлгэрүүлэх
facebook twitter

Projects Гадаад иргэд болон Солонгос иргэд хооронд харилцан эерэг ойлголтыг дэлгэрүүлэх

Хөтөлбөрийн зорилго

 • Олон Үндэстний соёл, иргэншлийн тухай эерэг ойлголтыг Солонгос иргэдэд дэлгэрүүлэх
 • БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэдэд Солонгос үндэстний соёл иргэншил, ахуй амьдралыг таниулж, эерэг үзлийг дэлгэрүүлэх.

Хөтөлбөрийн тухай

 • Хамрагдах хүрээ : БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэд болон Солонгос иргэд
 • Хөтөлтбөрийн хугацаа : 2014 он
 • Хаана : Төвийн байр болон урлаг, соёлын төв
 • Агуулга
  1. Олон Үндэстний соёл иргэншил бүхий гадаад иргэдээс бүрдсэн найрал дууны дугуйлан хичээллүүлж, олон нийтэд танилцуулна.
  2. Гадаад болон солонгос хүүхдүүдээс бүрдсэн хөгжмийн дугуйлан хичээллүүлж, олон нийтэд танилцуулна.
  3. Олон Үндэстний Соёлыг таниулах лекц сургалтаар дамжуулан Олон Үндэстний Соёлын тухай эерэг ойлголтыг дэлгэрүүлнэ.
  4. Гудамжинд тоглолт хийж, хуучин оноо үдэх үдэшлэг зохион байгуулснаар Олон Үндэсний Соёлын тухай эерэг үзлийг дэлгэрүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

Хүлээгдэж буй үр дүн

 • Гадаад болон Солонгос иргэд хамтран найрал дуу, хөгжмийн дугуйлан хичээллүүлснээр шинэ нийгмийн соёлыг бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.
 • Солонгос иргэдэд Олон Үндэстний соёл, иргэншлийн тухай зөв ойлголтыг дэлгэрүүлснээр Гадаад болон Солонгос иргэд хоорондын найрсаг харилцааг хөгжүүлнэ.