Home > Иргэдийн оролцоо > Хандив өргөх
facebook twitter

Involvement Хандив өргөх

 • Бид Та бүхний өргөсөн хандивийн тусламжтайгаар Гадаад иргэд зориулсан төрөл бүрийн хөтөлбөрийг зохион байгуулж байна.
  Бид Та бүхний өргөсөн хандивыг сайн үйлсэд, үр өгөөжтэйгээр зарцуулахад хүчин зүтгэж байна.

Хандивийн төрөл

 • Мөнгөн хандив өргөх
  • Мөнгөн хандив өргөх системд бүртгүүлсний дараа, таны данснаас сар бүр CMS-автомат үйлчилгээгээр дамжин хандивийн мөнгө автоматаар шилжигдэх болно.
  • CMS-хандивийн данс
   Shinhyup bank : 131-016-389467 ЖүМин цуглаан (СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн Төв)
   Kookmin Bank : 213601-04-144882 ЖүМин цуглаан (СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн Төв)
   Nonghyup bank : 483034-56-176967 ЖүМин цуглаан (СонНам хотын Гадаад Иргэдийн Халамжийн Төв)
 • Эд зүйлсийн хандив
  • БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй гадаад иргэдэд зориулсан төрөл бүрийн ахуйн хэрэглээний хувцас, бараа материал болон хүнсний бүтээгдэхүүн өргөх хандив
 • Төвөөс зохион байгуулж үйл ажиллагааг дэмжих мөнгөн тусламж
  • Манай төвөөс зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг дэмжих зорилго бүхий мөнгө болон эд материалын туслалцаа үзүүлэх