Home > Зөвлөгөө > Зөвлөгөө хөтөлбөрийн танилцуулга
facebook twitter

Consultation 상담사업소개

  • Гадаад иргэдийн авч чадаагүй хөдөлмөрийн хөлс, үйлдвэрлэлийн осол, Гадаад иргэн БНСУ-д оршин суух тухай, эрүүл мэндийн асуудлууд болон Солонгос үндэстний соёл иргэншилд зохицон амьдрахад үүсч буй асуудлуудад зөвлөгөө өгнө.

Зөвлөгөө өгөх сэдэв

Зөвлөгөө өгөх сэдэв
Төрөл Агуулга
Гадаад ажилчдад өгөх зөвлөгөө Олгоглоогүй цалин, Ажлаас халагдлын цалин, Үйлдвэрлэлийн осол, Ажлын байр солих, Хөдөлмөрийн нөхцөл
Гадаад иргэдийн оршин суух тухай Гадаад иргэний бүртгэл, Оршин суух хугацаа сунгуулах, Визний ангилал солих, БНСУ-ын иргэншил хүсэх
Эрүүл мэнд Эмнэлэг, Үнэ төлбөргүй эмчилгээ, Эрүүл мэндийн үзлэг
Даатгал Эрүүл мэндийн даатгал, Нутаг буцах зардлын даатгал, Ослын даатгал
Иргэн•эрүүгийн хэрэг Зодуулах, Осолд орох, Бэлгийн дарамт, Авто замын осол
Мэдээлэл өгөх Ахуйн хууль, эрх зүй, мэдээ мэдээллээр хангана.

Гадаад хэлээр өгөх зөвлөгөө

  • Хятад хэл, Филлипин хэл, Англи хэл, Ветьнам хэл