Home > trang thông báo > nội dung thông báo
facebook twitter

Notice nội dung thông báo

  • Trung tâm hỗ trợ phúc lợi người nước ngoài thành phố seongnam sẽ thông báo nội dung cho các bạn.
[성남시외국인주민복지지원센터 직원채용 결과 안내]
제목 [성남시외국인주민복지지원센터 직원채용 결과 안내]
작성자 관리자(김혜정) 작성일 2022-10-21 조회수 165
첨부파일
[성남시외국인주민복지지원센터 직원채용 결과 안내]

* 직원 채용 결과 안내
- 사회복지사(쉼터) : 김**(2070)

우리센터에 지원해주신 모든분들에게 감사인사드립니다.
앞으로 무궁한 발전을 기원합니다.
버튼

수정 삭제 답변하기